Oulun taidemuseo
Etusivu / Prosenttitaide / Mitä on prosenttitaide?

Prosenttitaidehankinnat

Julkisissa rakennus-, peruskorjaus- ja kaavoitushankkeissa voidaan soveltaa kansainvälistä prosenttiperiaatekäytäntöä, jossa taidehankinnat integroidaan ympäristöön, tiloihin ja rakennuksiin jo suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Yleensä prosenttiperusteisista kuvataidehankinnoista päättää eri toimialueiden edustajista koottu työryhmä, jossa vastuualueet on määritelty etukäteen.

Prosenttiperiaatteella hankitut teokset ovat osa julkisen taiteen kenttää, sillä ne ovat kokonaan tai ainakin pääosin julkishallinnollisella rahoituksella tuotettuja, kuuluvat julkiseen taidekokoelmaan ja ovat joko pysyvästi tai sovituksi määräajaksi sijoitettu yleisölle avoimiin ympäristöihin, paikkoihin tai tiloihin. Paikan, tilan ja ajan käsitteet sekä niiden väliset suhteet liittyvät olennaisesti julkiseen taiteeseen. Julkiset taideteokset voivat toimia eräänlaisina alueen identiteettisymboleina ja lisätä yhteisön henkistä ja taloudellista hyvinvointia. Pysyvän julkisen taiteen ohella taidemuseon pyrkimyksenä on enenevässä määrin toteuttaa myös tilapäisiä ja määräaikaisia taideteoksia sekä happeningejä, jotka vaikuttavat positiivisesti kaupunkikulttuuriin ja -imagoon monipuolisen kulttuuritarjonnan ohella.

Tulevaisuudessa prosenttiperiaatteen luonteva kehittämis- ja vahvistumissuunta voisivat olla aluesuunnittelu-, maankäyttö- ja kaavoitushankkeet. Prosenttiperiaate on yksi keino yrittää vastata hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteisiin luoda viihtyisä ja virikkeellinen elinympäristö.